งานดักส์ และระบบระบายอากาศ (Ducts & Exhaust System)

     ออกแบบและติดตั้งท่อดักส์และระบบระบายอากาศ

  • ท่อดักส์ (ท่อ duct), ท่อดูดควัน, ท่อดูดอากาศและท่อระบายอากาศชนิดต่างๆ 
  • ฮูดดูดควัน และฮูดดูดอากาศ (Hood)
  • พัดลมดูดอากาศ, พัดลมดูดควัน หรือโบลเวอร์ (Blower)
  • ลูกหมุนระบายอากาศ
  • รางน้ำฝน และรางน้ำสแตนเลส
  • งานแก้ปัญหาเรื่องควันภายในโรงงาน
  • งานแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิความร้อนภายในโรงงาน
  • งานแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น มลภาวะ ทางอากาศ ภายในโรงงาน

ตัวอย่างผลงาน