งานท่อต่างๆ (Piping Works)

  • งานท่อสตรีม
  • งานท่อลม
  • งานท่อน้ำดี
  • งานท่อน้ำเสีย
  • งานท่อชิลเลอร์
  • งานท่อดับเพลิง
  • งานท่อเคมี

ตัวอย่างผลงาน