สินค้า

 WorldNext Co., Ltd. ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า Cable Ladder และสายไฟฟ้า แบรนด์ต่างๆ โดยสินค้าทุกชินมีมาตรฐานรับรอง

     การแบ่งประเภทของสายไฟฟ้าโดยทั่วไปจะแบ่งได้ 2 ประเภทด้วยกัน

1. สายไฟฟ้าแบบที่มีฉนวนหุ้ม มักเห็นได้ทั่วไปตามอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งสายไฟฟ้าแบบที่มีฉนวนหุ้ม ก็สามารถแบ่งออกได้อีกหลายประเภท ยกตัวอย่าง

     - สายไฟฟ้าที่หุ้มภายนอกด้วยการถัก เช่น สายไฟฟ้าเตารีด ที่ด้านนอกถูกหุ้มด้วยด้าย

     - สายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยยาง สายไฟฟ้าแบบนี้ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมแล้ว เนื่องจากเสื่อมคุณภาพเร็ว

     - สายไฟฟ้าที่หุ้มด้วย PVC เป็นสายไฟฟ้าที่นิยมใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจาก ทนต่อสภาพอากาศ ไม่เสื่อมคุณภาพง่าย

     - สายไฟฟ้าแบบเดียว เป็นสายไฟฟ้าแบบแกนเดียว มักนิยมนำมาเดินภายท่อ หรือราง

     - สายไฟฟ้าแบบคู่ เป็นสายไฟฟ้าแบบมี 2 หรือ 3 แกน มักนำมาเดินภายนอกราง หรือท่อ

     - สายเคเบิลใต้ดิน เป็นสายไฟฟ้าที่มีฉนวน PVC หุ้มทองแดงอยู่ แล้วยังมีฉนวนหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่ง

2. สายไฟฟ้าแบบที่ไม่มีฉนวนหุ้ม